Meet and greet

Jan J. Bakker signeert zijn nieuwste roman Ingelijste Liefde zaterdag 2 juli van 14.00 tot 16.00 bij Boekhandel Broekhuis in Apeldoorn

28 juni

Nieuw boek

Wat is ingelijste liefde? Lees het nieuwe boek van Jan J. Bakker, dat deze week uitkwam. Steekwoorden: Man, 50. Impressionisme. Parijs.

11 juni

Nieuw boek

Onze nieuwe uitgave, Ingelijste Liefde van Jan J. Bakker, komt eraan!

3 mei

Zes min

Jan J. Bakker
Zes min

Nu in de boekhandel
Bestel dit boek in de Vrije Boekenwebshop:
Klik hier voor het papieren boek - €16,95 plus €2,45 verzendkosten
Klik hier voor het E-book (Epub) - €10,95

Recensiefragment:

De auteur debuteert verdienstelijk met dit boek, waarin liefde, teleurstelling en afgunst een rol spelen. Het is met vaart geschreven. De onderlinge verhoudingen tussen onderwijzend personeel, bestuur, ouders en medezeggenschapsraad zijn goed getroffen. Goed voor enkele uren leesplezier voor een grote groep lezers.

M. Middendorp, NBD Biblion

Uit het interview dat Chantal Zwaag van De Stentor met Jan J. Bakker had:

Het (boek) lijkt afgekeken van de hitserie De Luizenmoeder, snapt Bakker, maar “Mijn boek lag al bij de vormgever toen De Luizenmoeder op tv kwam.” Toch verbaast het succes van de serie hem niet. “Het is een enorm aansprekend onderwerp. Iedereen krijgt in zijn leven met school te maken en ik noem het schoolplein dan ook ‘het museum van de herinneringen en van de toekomst’. Er gebeurt daar een heleboel. Zelf merkte ik dat ook.”
(…)
“Ik heb duizenden schoolvergaderingen bijgewoond en heb flink wat conflicten opgelost. Door die enorme schat aan ervaringen, je praat er thuis toch ook vaak over, besloot ik een roman te schrijven.”

Over het boek:

Zes min van Jan J. Bakker heeft een basisschool als decor – wat is er meer actueel?
Het boek gaat over samenwerken, over carrièredwang, en over nieuwe en oude liefdesrelaties. Jan J. Bakker toont wat er kan gebeuren als mensen in een bedrijf, in dit geval een school, op elkaar zijn aangewezen, en hoe heftig de groepscultuur kan afdoen aan het werkplezier. Daarnaast heeft hij door zijn eigen ervaring als onderwijzer en onderwijskundige oog voor de specifieke problemen van het basisonderwijs, zoals de verschillen tussen leerlingen, bemoeizuchtige ouders en veeleisende managers.
Niets in dit verhaal is letterlijk waar, maar alles heeft wel ergens plaatsgevonden.
Jan J. Bakker beschrijft de verwikkelingen met vileine humor, zonder de menselijke kant van het drama dat zich voltrekt uit het oog te verliezen.

De schrijver over het boek:

Het schoolteam – natuurlijk ze zijn er primair voor de kinderen, geen twijfel mogelijk – maar ze zijn er ook voor het realiseren van de eigen ambities. De juffen, meesters, of moet ik leraren schrijven, elk met hun eigen persoonlijke levenservaringen, onderlinge sympathieën en antipathieën en botsende belangen.

Robbert en Ingeborg, de twee hoofdpersonen, zijn elkaars tegenpolen. Hij een net benoemde directeur, zij een ambitieuze, afgestudeerde orthopedagoog. Maar ze zijn ook elkaars ex-geliefden.

Beiden proberen zich te handhaven in een tot op het bot verdeeld schoolteam dat onder druk wordt gezet door een ambitieus schoolbestuur. Wedijver, jaloezie, teleurstellingen in de liefde en uiteindelijk wraak, leiden binnen één cursusjaar tot chaos. En die situatie vormt dan weer het uitgangspunt voor nieuwe toekomstmogelijkheden en natuurlijk ook… voor een nieuw schooljaar.

Citaat uit het boek:

‘Robbert, je moet nu komen.’ In de deuropening staat Ingeborg. ‘De hele hal staat vol boze ouders. Je moet de zaak kalmeren.’
Hij negeert de opmerking van Johan over ‘het volk mort’, en loopt achter Ingeborg aan de trap af.
Beneden dirigeert hij de opgewonden ouders naar de aula en klimt op het podium. Voor hem staat de zaal half vol. Zeker veertig man.
‘Beste ouders, wat een opwinding, wat is er aan de hand?’
‘Dit!’
Hij ziet enkele ouders het briefje van Johan opsteken. Er wordt geroepen dat het een schande is om kinderen ongevraagd op het internet te zetten.
‘Er is ons meer overleg en inspraak beloofd,’ roept iemand van de zijkant.
‘Het lijkt het Bruinsma-tijdperk wel,’ klinkt het vlak voor hem.

De schrijver over zichzelf:

Ik ben begonnen als leerkracht op een tweemansschool, diep weggestopt in het veengebied van Drenthe en eindigde tien jaar later als leerkracht op een school voor speciaal basisonderwijs te Hilversum. Daarna volgde twintig jaar als onderwijsadviseur bij een regionale onderwijsadviesdienst, en nog tien jaar bij een landelijk instituut met als voornaamste taak het opleiden van interne begeleiders en het ontwikkelen en uitvoeren van een innovatieproject: Hoe organiseer je het onderwijs zodanig, dat er zoveel mogelijk leerlingen maximaal van profiteren? Mijn werk bestond voornamelijk uit het vinden van werkbare oplossingen voor vragen van scholen en leerkrachten.
Daarbij deden zich alle randverschijnselen voor die het lesgeven vrijwel dagelijks beïnvloeden. Falend leiderschap, ambitieuze besturen, hoge eisen stellende ouders, conflicten en niet te vergeten de regeldruk.

Geboren in Amsterdam in 1944 weet ik niet of het begrip: een oude doorgebroken schrijver bestaat. Oud en schrijver is in ieder geval een adequate beschrijving van de werkelijkheid, doorgebroken niet meer dan een hoopvol vraagteken.

Maar hoe leuk en inspirerend is het om de ervaringen opgedaan gedurende een veertigtal jaren om te zetten in een roman!